Viets&Go - Nieuws

 1. Ook bezorgdiensten zijn aan ons abonnement toe

  Ook bezorgdiensten zijn toe aan ons abonnement, hoe mooi kun je het krijgen bezorgen en volledig ontzorgd worden, nooit een probleem met je vervoermiddel en maatschappelijk verantwoord en duurzaam werken.

  De telegraaf schreef op 27 mei:
  Rot­ter­dam wil dat be­drij­ven die maal­tij­den be­zor­gen, af­zien van het ge­bruik van ver­vui­len­de brom­mers en scoo­ters. De ge­meen­te komt naar ver­wach­ting voor de zo­mer met een plan van aan­pak. Wet­hou­der Pex Lan­gen­berg (mo­bi­li­teit, duur­zaam­heid) ziet een toe­na­me van de thuis­be­zor­gers die met brom­mers door de stad rij­den. Be­hal­ve tot ver­vui­ling leidt het ook tot on­vei­lig rij­ge­drag. Als het aan de wet­hou­der ligt, ge­beurt de be­zor­ging straks op de elek­tri­sche fiets of elek­tri­sche scoo­ter. Be­drij­ven die maal­tij­den be­zor­gen, zijn al be­zig de elek­tri­sche twee­wie­lers in te voe­ren of heb­ben dat al ge­daan. Lan­gen­berg juicht dit toe. Hij over­weegt fi­nan­ci­ë­le steun voor de klei­ne­re on­der­ne­mers die te­gen de kos­ten aan­hik­ken.

  Lees meer »
 2. Viets&Go: de prijs is niet meer het probleem

  Viets&Go staat voor een serviceabonnement, gebruikersgemak, u fiets met plezier en wij doen de rest. Voor een (klein ) bedrag per maand heeft u een E-bike of fiets en wordt u volledig ontzorgt door het serviceabonnement. Er is geen sprake van financiering, BKR toets of “geld lenen kost geld “. Voor het vaste bedrag per maand is het onderhoud geregeld, fiets wereldwijd verzekerd, ontvangt u voordelen uit loyalty programma’s en kunt u elke 3 jaren beschikken over het meest nieuwe materiaal omdat er na 3 jaar alweer ingeruild kan worden voor de nieuwste technologie. Een serviceabonnement a la uw mobielabonnement, simpel die fiets nemen die u wenst. De prijs is niet meer het probleem.
  Lees meer »
 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Mobiliteit op een slimme manier organiseren is één van de belangrijkste thema's voor steden en stadregio's, bedrijven en industrieterreinen. Daarnaast is ook “de parkeerproblematiek” bij bedrijven en instellingen de afgelopen jaren sterktoegenomen met alle negatieve gevolgen.

  Dit gegeven in een combinatie met duurzaamheid, milieu, economische factoren en gezondheid zorgt ervoor dat veel bedrijven over gaan tot het stimuleren en actief in zetten en gebruiken van de fiets. Met name de E-Bike speelt daarbij een steeds belangrijkere rol als volwaardig alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer. Door de trapondersteuning is het voor veel meer werknemers mogelijk om met de E-bike naar het werk te gaan. De actieradius is veel groter dan met de “gewone” fiets. Voor meer info zie de Bussbike website.
  Lees meer »