Viets&Go - Nieuws

 1. nieuwe projecten

  samenwerking met Accel Nederland  Lees meer »
 2. Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets

  Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Dit staat in het zojuist verschenen Regeerakkoord, waarmee eerder berichten met deze strekking hierover worden bevestigd. De Fietserbond laat weten dat dit bedrag onvoldoende is om de ambities uit het fietsstimuleringsprogramma Tour de Force (20% groei in de komende 10 jaar) te realiseren. Eerder becijferde de bond al samen met de wethouders van grote steden dat er 700 miljoen per jaar extra nodig is voor de fiets. Tot 2030 is er alleen al voor de stationsstallingen 560 tot 700 miljoen euro (zo’n 65-75 miljoen per jaar) nodig van alle partijen samen. Voor snelfietsroutes is in deze kabinetsperiode 106 miljoen aan co-financiering door het Rijk noodzakelijk, aldus de Fietsersbond. Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zet de nieuwe coalitie zich in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. Een brede samenwerking van 32 organisaties riep 18 april 2017 de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben dit in een manifest voor verkeersveiligheid uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers. Verder meldt het Regeerakkoord dat bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening zal worden gehouden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. En dat overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners.
  Lees meer »
 3. Fiets leasen van de baas moet belastingvrij

  Fiets van de baas moet belastingvrij Een fiets leasen van de baas moet belastingvrij worden. Daarvoor pleit de BOVAG. Die merkt dat bedrijven nu huiverig zijn om leasefietsen aan te schaffen, omdat ze werknemers moeten controleren op het privégebruik van de tweewieler en de bijtelling moeten doorrekenen. De BOVAG vindt die bijtelling grote onzin en pleit voor afschaffing. ,,Het is een fiscaal moeras dat niemand begrijpt. Terwijl fietsen altijd de voorkeur verdient. Het is goed voor de gezondheid, het milieu en de bereikbaarheid,'' aldus woordvoerder Tom Huyskens. Net als bij een leaseauto moeten bedrijven geld rekenen als hun werknemers de fietsen privé gebruiken. Ze kunnen dat privégebruik echter niet met een vast percentage afkopen, zoals bij een auto. De gebruikers moeten precies bijhouden hoeveel kilometers ze buiten de baas zijn tijd maken. Naar het werk heen en weer rijden mag, tussen de middag naar huis voor een boterham ook. Maar even vanuit huis een boodschapje doen, geldt als privégebruik. Fikse naheffing Op die privékilometers moet vervolgens een ingewikkelde rekensom worden losgelaten, waarin bijvoorbeeld onderhoudskosten en stroomverbruik van een elektrische fiets worden afgetrokken. Het bedrag dat uiteindelijk onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen. Omdat bedrijven die fiscale regels te ingewikkeld vinden, stellen ze simpelweg geen leasefietsen beschikbaar. Ze vrezen namelijk een fikse naheffing te krijgen als de rekensom niet klopt. Bovendien kunnen ze de werknemers niet controleren. Eerder konden werknemers zelf een fiets via het bedrijf kopen en aftrekken van de belasting. Het fietsplan is echter afgeschaft. Als een werknemer nu een fiets via het bedrijf wil kopen, gaat dat van het budget af dat beschikbaar is voor onder meer kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het leasen van een fiets is daardoor voor veel bedrijven een aantrekkelijker alternatief. Risico De BOVAG hoort dat Belastinginspecteurs op verschillende manieren met de bijtelling omgaan. Terwijl sommige het privégebruik laten voor wat het is, geven andere een waarschuwing af dat de boekhouding op orde moet zijn. Huyskens: ,,Kleine bedrijven durven het nog wel aan, want die naheffing is geen groot risico. Maar voor grote bedrijven is het risico te groot.''
  Lees meer »
 4. Ook bezorgdiensten zijn aan ons abonnement toe

  Ook bezorgdiensten zijn toe aan ons abonnement, hoe mooi kun je het krijgen bezorgen en volledig ontzorgd worden, nooit een probleem met je vervoermiddel en maatschappelijk verantwoord en duurzaam werken.

  De telegraaf schreef op 27 mei:
  Rot­ter­dam wil dat be­drij­ven die maal­tij­den be­zor­gen, af­zien van het ge­bruik van ver­vui­len­de brom­mers en scoo­ters. De ge­meen­te komt naar ver­wach­ting voor de zo­mer met een plan van aan­pak. Wet­hou­der Pex Lan­gen­berg (mo­bi­li­teit, duur­zaam­heid) ziet een toe­na­me van de thuis­be­zor­gers die met brom­mers door de stad rij­den. Be­hal­ve tot ver­vui­ling leidt het ook tot on­vei­lig rij­ge­drag. Als het aan de wet­hou­der ligt, ge­beurt de be­zor­ging straks op de elek­tri­sche fiets of elek­tri­sche scoo­ter. Be­drij­ven die maal­tij­den be­zor­gen, zijn al be­zig de elek­tri­sche twee­wie­lers in te voe­ren of heb­ben dat al ge­daan. Lan­gen­berg juicht dit toe. Hij over­weegt fi­nan­ci­ë­le steun voor de klei­ne­re on­der­ne­mers die te­gen de kos­ten aan­hik­ken.

  Lees meer »
 5. Viets&Go: de prijs is niet meer het probleem

  Viets&Go staat voor een serviceabonnement, gebruikersgemak, u fiets met plezier en wij doen de rest. Voor een (klein ) bedrag per maand heeft u een E-bike of fiets en wordt u volledig ontzorgt door het serviceabonnement. Er is geen sprake van financiering, BKR toets of “geld lenen kost geld “. Voor het vaste bedrag per maand is het onderhoud geregeld, fiets wereldwijd verzekerd, ontvangt u voordelen uit loyalty programma’s en kunt u elke 3 jaren beschikken over het meest nieuwe materiaal omdat er na 3 jaar alweer ingeruild kan worden voor de nieuwste technologie. Een serviceabonnement a la uw mobielabonnement, simpel die fiets nemen die u wenst. De prijs is niet meer het probleem.
  Lees meer »
 6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Mobiliteit op een slimme manier organiseren is één van de belangrijkste thema's voor steden en stadregio's, bedrijven en industrieterreinen. Daarnaast is ook “de parkeerproblematiek” bij bedrijven en instellingen de afgelopen jaren sterktoegenomen met alle negatieve gevolgen.

  Dit gegeven in een combinatie met duurzaamheid, milieu, economische factoren en gezondheid zorgt ervoor dat veel bedrijven over gaan tot het stimuleren en actief in zetten en gebruiken van de fiets. Met name de E-Bike speelt daarbij een steeds belangrijkere rol als volwaardig alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer. Door de trapondersteuning is het voor veel meer werknemers mogelijk om met de E-bike naar het werk te gaan. De actieradius is veel groter dan met de “gewone” fiets. Voor meer info zie de Bussbike website.
  Lees meer »